Opći uvjeti


PRIJEVOZ ROBE
- ovisno o koliĉini-težini i volumenu adekvatnim kamionom
KERAM ITAL omogućava besplatan prijevoz plaćene robe za jednokratnu kupovinu u iznosu većem od 10.000,00kn s PDV-om u području GRADA ZAGREBA.
Prijevoz robe za iznose manje od 10.000,00kn obračunava se prema skali.
Na području prigradskih naselja (Lučko, V.Gorica, Sesvete, Zaprešić, Samobor, Dugo Selo) plaća se prijevoz robe prema ponudi.


PREUZIMANJE ROBE
1) Kupac je obavezan pregledati isporučenu robu
2) U sluĉaju uoĉenog oštećenja, roba se ne preuzima već se sastavlja reklamacijski zapisnik koji sastavljaju i potpisuju KUPAC i PRIJEVOZNIK
3) KUPAC je dužan osobno preuzeti robu ili pri ugovaranju prijevoza navesti osobu koja će u njegovo ime preuzeti i pregledati robu
4) Roba se mora preuzeti u roku od 8 dana od pismene obavijesti Keram Ital-a da je roba spremna za preuzimanje
5) Ukoliko KUPAC ne podigne robu u roku od 8 dana zaraĉunavamo skladištenje robe u visini od 0,5% kupoprodajne vrijednosti robe po danu novog skladištenja te ne odgovaramo za eventualna oštećenja iste.