Opći uvjeti

OUTLET ROBA 

- za robu iz outlet ponude plaćanje je gotovinsko virmansko ili internet plaćanje 

PRIJEVOZ ROBE
- ovisno o koliĉini-težini i volumenu adekvatnim kamionom
KERAM ITAL pruža uslugu dostave robe (uz adekvatnu naknadu) pri čemu je kupac dužan osigurati pristup
dostavnog vozila objektu. Roba se iskrcava iz dostavnog vozila i ista se ne nosi do i/ili po objektu.


PREUZIMANJE ROBE
1) Kupac je obavezan pregledati isporučenu robu
2) U sluĉaju uoĉenog oštećenja, roba se ne preuzima već se sastavlja reklamacijski zapisnik koji sastavljaju i potpisuju KUPAC i PRIJEVOZNIK
3) KUPAC je dužan osobno preuzeti robu ili pri ugovaranju prijevoza navesti osobu koja će u njegovo ime preuzeti i pregledati robu
4) Roba se mora preuzeti u roku od 8 dana od pismene obavijesti Keram Ital-a da je roba spremna za preuzimanje
5) Ukoliko KUPAC ne podigne robu u roku od 8 dana zaraĉunavamo skladištenje robe u visini od 0,5% kupoprodajne vrijednosti robe po danu novog skladištenja te ne odgovaramo za eventualna oštećenja iste.